TÜRKIYE’DE ABARTILI BIR “ORYANTALIZM ELEŞTIRISI”, özellikle entelektüel kamusal alanda daha hâkim bir konum elde etmeye çabalayan İslami entelijansiyanın bir karşı-epistemoloji üretmek için istifade ettiği bir retorik oldu. “Oryantalizm”, “iç-oryantalizm”, “içselleştirilmiş oryantalizm” gibi kavramlar da sol ve liberal retorikleri itibarsızlaştırmaya ve... Continue Reading →