Bu site Ortadoğu’da kadın, emek, öğrenci ve halk hareketleri odaklı habercilik yapmayı ve içerik üretmeyi amaçlar. Ortadoğu’da (ya da herhangi bir coğrafyada) iktidar ilişkilerinin niteliğini yansıtan bu hareketleri görmeden, salt mezhepsel ve etnik ayrımlarla pek bir şeyin anlaşılamayacağını savunur. Hatta bu ‘Ortadoğu’yu anlama’ işini de biraz absürt biraz oryantalist bulur. Ortadoğu, uzay boşluğunda öylece durup anlaşılmayı bekleyen, anlaşıldığında da etiketlenip rafa koyulacak bir katı cisim değildir.  Ortadoğu – bizim yakın doğumuz, Avrupa’nın doğusunun ortası, Asya’nın batısı, Amerika’nın nınısının nınısı- haricinde ve dahilinde her aktörün etkisinde bir devinim halindedir.
Dahası bu coğrafya Tunus’tan attığınız taşın doğru hesapla Irak’tan çıkacağı mezhepsel ve etnik bir kutucuklar bütünü de değildir zira Iraklı Tunuslunun konuştuğu Arapçayı dahi anlayamaz. Yemenli de Iraklıyı pek anlamazken Lübnanlı Suriyeliyi anlar ama Fransızca konuşur. Hal böyleyken, Ortadoğulu Ortadoğuluyu öyle kolay anlayamazken, anladığını da iddia etmezken, koca coğrafyayı anlamaktan ziyade dinlemek daha yerindedir. Bunun için de önce halkına, kadınlarına, emekçilerine, göçmenlerine ve göçerlerine, kendi bağlamı içinde ayrı ayrı kulak vermek gerekir.

Ortadoğu’yu Anla(ma)ma Kılavuzu’nun amacı da medyada Ortadoğu hakkında yer alan mezhepçi/ikicilikçi ve indirgemeci haber ve analizlerin içinde kayıp ya da etkisiz eleman olan Ortadoğu halklarını ‘aktif birer aktör’ haline getirebilmek, daha çoğulcu içerik üretmek.

(O iş uzun boşver şimdi Ortadoğu’da ne olup bitiyor anlamak için boru hatlarına bakmak yeter diyenlere şöyle bi analiz de var: